הלבנת הון - המשך


הלבנת הון הינו תהליך בו מוטמעים ומוסתרים כספים או רכוש, שמקורם בפשיעה, אל תוך המערכת הפיננסית. זאת על מנת לעשות בהם בהמשך, שימוש לגיטימי ללא חשש מרשויות האכיפה .הלבנת הון מתבצעת בתהליך רב שלבי החל מעבירת המקור - העבירה שבאמצעותה הופק ההון, דרך פעולות ההלבנה עצמן השזורות לאורך "שרשרת ההלבנה", וכלה בשימושים החוזרים הנעשים בהון לאחר שהולבן.

תחום הלבנת ההון והחקיקה החדשה שנלוותה אליו הינם, מחד אבולוציה של המשפט הפלילי, ומאידך בריאת יקום משפטי חדש. המשפט הפלילי ההיסטורי עסק בעבירות חד ממדיות בזמן שהתבצעו, במקום ובשעה מוגדרים.

העבריין היה מי שחצה במודע את גבול החוק, ובידיו אקדח מעשן המצביע על מעשיו. מטעמים רבים, שאת חלקם מאפשר העולם הטכנולוגי החדש, בו ניתן לנייד את כספי השלל במהירות הסיב האופטי על פני הגלובוס, נוסד עולם פלילי חדש שתחום הלבנת ההון הינו אחד מיסודותיו.


העקרון הראשון בחקיקה בתחום זה מבוסס על אמנות בינ"ל בין מדינות היוצרות מחויבות הדדית מוחלטת של חברי האמנה, לפעול על פי התנאים והנהלים שנקבעו. העקרון השני הוא הגדרת מספר עבירות בינ"ל משותפות, בהן כל מדינה חייבת להילחם, ללא הגנה טריטוריאלית לעוברים על החוק. בין העבירות הללו נמצאות עבירות מסורתיות כמו פירטיות וסחר בסמים, עבירות מחודשות כמו סחר בנשים לשעבר סרסרות, ויישות חדשה בדמות הפשע המאורגן.

בצד העבירות המסורתיות בחוק העונשין, שאסרו מעשים, נברא כאמור עולם פלילי האוסר, באמצעות מערכות חוקים חדשות, חיצוניות לחוק העונשין, התנהגויות מסוימות. עולם זה לכשעצמו גובה והושלם במערך החקיקה החדשה למלחמה בהלבנת ההון, אשר יצרה איסור לשנע כספים ורכוש, שהם תולדה של אותו עולם חדש.

חוק איסור הלבנת הון חל על פעולות בכספים או רכוש, שהופקו במישרין או בעקיפין, מעבירה שהוגדרה בחוק כעבירת מקור, או  ששימשו לביצועה של אותה עבירת מקור או אפשרו אותה. אם עד יצירתו של עולם חדש זה לכסף לא היה ריח, הוא נוייד ושונע מיד ליד, וטוהר עם העברתו במסגרת עיסקה חוקית, הרי שבמסגרת האיסורים החדשים מייצר מערך המלחמה בהלבנת ההון, מעין ברקוד סימון על הון שנעשה בו שימוש כלשהו, ומעתה ניתן לעקוב אחריו ולחלטו, ובמידה רבה אף לחלט מבעליו כל הון אחר מקביל לו.

מטרת החוקים שחוקקו היתה להילחם בתופעת הלבנת ההון, אך הם למעשה מגדירים מערך שלם של התנהגויות ובדיקות, גם למעגל רחב של אנשים שאינם קשורים כלל לעבירה, ומטבע הדברים גם אינם יודעים כלל כי נעשתה. עולם הלבנת ההון מתחלק אם כן לשני מימדים; הפעילות העיסקית בטרם חקירה, והתמודדות עם אישומים בעבירות הלבנת הון, לאחר מעשה.


הדרך היחידה להשאר בתחום המימד הראשון ולהמנע מלעבור על חוק הלבנת ההון היא לנהוג "בצייתנות" לחוק, ולדווח באופן מלא ושקוף על הפעילות העיסקית. אין מדובר בדיווחי המס אלא במערך מורכב של "ידיעת הלקוח" ובחינת התאמת העיסקה לאופי העסק. 


הפן שני של ההתמודדת בתחום זה מתבסס על היכולת לנתח בכלים קלאסים של משפט פלילי את עבירת המקור הנטענת, ולהתאים את המהלכים העסקיים בעולם הטכנולוגי המתקדם, כך שיצביעו ויעידו כי אין בפעולות העסקיות שנעשו המשך של טשטוש ההון והעלמתו.


המיומנויות הנדרשות לטיפול בתיקים של עבירות הלבנת הון מחייבות הבנה ורקע במשפט הפלילי הקלאסי, תפיסה וידע של עולם פיסקלי, ידע נרחב בעולם הנהלת החשבונות העיסקי, מבנה הדוחות ואופן רישום ותיעוד העסק, וידע והכרה של עולם הבנקאות והעברת הכספים. כל אלה בצד יכולת להבין את האמצעים הטכנולוגים אשר שימשו לשינוע ההון.

משרד נאור - אפשטיין עסק בכל התחומים הללו מיום הקמתו, עוד לפני שאוחדו תחת מטריית החוקים של הלבנת הון, לכן אוגר המשרד בתוכו נסיון רב שנים בנושא, אף על פי שמדובר בתחום חדש.

 משרד נאור - אפשטיין ניהל בין השאר את התיקים הראשונים והגדולים בתחום איסור הלבנת הון,  בתיקי אוניות הקאזינו באילת, ונגזרות ה"שוק החוץ בנקאי" בקשר עם פרשת הבנק למסחר.